Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 12 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe