Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe