Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 08/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 25 czerwca 2019 r.

do Porozumienia komunalnego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec w okresie IV kwartału 2016 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe