Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 29/2019 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

do Porozumienia komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Siewierz, Poręba, Zawiercie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe