Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe