Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/160/19 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe