Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/184/19 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe