Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/124/2019 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z budową szczelnych zbiorników bezodpływowych"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe