Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Rajcza

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rajcza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe