Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 88/X/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe