Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/129/2019 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie pozbawienia ul. Wandy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, jako drogi publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe