Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe