Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/94/19 Rady Miasta Lędziny

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Lędziny, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe