Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.530.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/138/2019 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe