Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.560.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 122/VIII/19 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe