Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/134/2019 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej Powiatu Będzińskiego pn: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Będzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe