Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/067/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/264/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe