Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/068/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe