Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 81/IX/2019 Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe