Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, zmienionej Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe