Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/188/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe