Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 108/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 86/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Siemianowice Śląskie, a także określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe