Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 137/X/19 Rady Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 81/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe