Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/X/19 Rady Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 528/XLI/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe