Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe