Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/93/19 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe