Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/91/2019 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/223/98 Rady Gminy w Porąbce z dnia 24 marca 1998 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Czaniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe