Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe