Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/114/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe