Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe