Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 264/XIV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 733/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami w Sosnowcu i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy wykonawczej z Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe