Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Bytomia

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

do Porozumienia nr ZZE.031.14.7.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania zgody na świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe