Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/146/19 Rady Miasta Zabrze

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 8 Mieszkanie w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe