Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/147/19 Rady Miasta Zabrze

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/487/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe