Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 335/XXI/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwały Nr XIII/67/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe