Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe