Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe