Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe