Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Miedźna

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe