Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.074.2019 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe