Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Gminy Świnna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świnna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe