Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych- w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe