Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr ON.0050.695.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe