Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Żarnowiec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe