Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/176/19 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/86/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Mysłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe