Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/110/2019 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej, stanowiącej fragment b. drogi krajowej DK-69 w km 0+000 do km 1+232

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe