Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe