Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/89/2019 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/399/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe