Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe