Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/81/19 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/307/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe